ผู้นำด้านประตูม้วน ประตูเฉพาะทาง และงานโครงสร้างเหล็ก ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

สำหรับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทงานที่แตกต่างกัน เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย พร้อมให้บริการติดตั้ง และบำรุงรักษา โดยมีสินค้าดังต่อไปนี้

ประตูม้วนความเร็วสูง

ประตูม้วนความเร็วสูง (Hi speed Shutter door) เหมาะสมกับหน้างานที่ต้องมีการเปิดปิดประตูบ่อยในแต่ละวัน โดยประตูประเภทนี้จะมีความเร็วในการเปิดปิด สูงกว่าประตูม้วนทั่วไปเป็นอย่างมาก

ประตู Sectional door

ประตู Sectional door ใช้ในหน้างานที่ต้องการยกแผงประตูเก็บแบบทั้งแผง ไม่ต้องเก็บใบประตูโดยม้วนในกล่องเก็บเหมือนประตูม้วนทั่วไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของ และในการติดตั้งยังสามารถเลือกการยกเก็บไม่ว่าจะเป็นยกแนวตั้ง หรือจะยกไปเก็บแนวนอน ตามแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง

ประตูเหล็ก ประตูทนไฟ

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ม่านริ้วพลาสติกใส

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Get in touch

3 + 3 =

Map