ผู้นำด้านประตูม้วน ประตูเฉพาะทาง และงานโครงสร้างเหล็ก ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Spring System
ประตูม้วนระบบสปริงมือยก

ประตูม้วนระบบนี้ เหมาะกับการติดตั้งหน้างานทั่วไปที่มีประตูขนาดไม่ใหญ่มากนัก น้ำหนักเฉลี่ยบานประตูไม่เกิน 100 Kg. เปิดปิดด้วยการใช้มือดึงยก

Chain System
ประตูม้วนระบบรอกโซ่

ประตูม้วนระบบนี้เหมาะกับประตูที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่ต้องการมีระบบไฟฟ้าควบคุม น้ำหนักเฉลี่ยของบานประตูไม่เกิน 500 Kg. เปิดปิดด้วยการดึงโซ่ขับเคลื่อน

Electric Motor System
ประตูม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ประตูม้วนระบบนี้เหมาะกับประตูทุกขนาด เป็นระบบที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิทช์ ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องสามารถใช้โซ่ในกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้

Spring System
ประตูม้วนระบบสปริงมือยก

ประตูม้วนระบบนี้ เหมาะกับการติดตั้งหน้างานทั่วไปที่มีประตูขนาดไม่ใหญ่มากนัก น้ำหนักเฉลี่ยบานประตูไม่เกิน 100 Kg. เปิดปิดด้วยการใช้มือดึงยก

Chain System
ประตูม้วนระบบรอกโซ่

ประตูม้วนระบบนี้เหมาะกับประตูที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่ต้องการมีระบบไฟฟ้าควบคุม น้ำหนักเฉลี่ยของบานประตูไม่เกิน 500 Kg. เปิดปิดด้วยการดึงโซ่ขับเคลื่อน

Electric Motor System
ประตูม้วนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ประตูม้วนระบบนี้เหมาะกับประตูทุกขนาด เป็นระบบที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิทช์ ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องสามารถใช้โซ่ในกรณีฉุกเฉินดังกล่าวได้

Get in touch

3 + 12 =

Map