ผู้นำด้านประตูม้วน ประตูเฉพาะทาง และงานโครงสร้างเหล็ก ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Company Profile

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธนภัทร ชัตเตอร์ส จำกัด มีประสบการณ์การในธุรกิจประตูม้วนมากกว่า 20 ปี โดยเริ่มจัดตั้งในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร แมชชีน แอนด์ ชัตเตอร์ส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ซึ่งได้ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง งานโครงสร้างเหล็ก งานประตูม้วนทุกประเภท รวมถึงประตูพิเศษต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง พัฒนาสินค้า และการบริการ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2019 บริษัทฯ ได้เพิ่มการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพ และมีความทันสมัยเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น เป็นผู้ให้บริการด้านประตูม้วนอย่างครบวงจร

History

Tanapat Shutter Company Limited has more than 20 years of experience in the Shutter doors business. First launch in Tanaphat Machine and Shutter Partnership Limited since 1995. Our business as a manufacturer, distributor and installation of steel structure work and all types of Shutter door including special doors. The company still committed to improving quality of our product and service to provide all customer needs. By the year 2019, the company has increased the import products with quality and modernity to give customers more choices as a full service provider of Shutter doors

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เราบริการด้วยความซื่อสัตย์ ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้หลักวิชาการนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งยังทำหน้าที่ควบคุมงานโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่มีประสบการณ์กับหน้างานจริงมาเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา เรามีความมุ่งมั่นสร้างผลงาน และการทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆกระบวนการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพของบุคคลากร และการคัดสรรสินค้าใหม่ๆ จากผลงานที่ผ่านมาจึงทำให้ บริษัท ธนภัทร ชัตเตอร์ส จำกัด สามารถดำเนินงานโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ภายใต้การบริหารงานอย่างใกล้ชิดของทีมงานจากประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 20 ปี

Vision and Mission

We provide services with honesty. Attention to detail to create works that customers want by using the principles of integration with new technologies including work control by our experts who have a lot of experience to obtain quality of work and on time. We are committed to creating works and dedicate to develop all potentials organization process with regard to production technology, quality of personnel and new product selection. From past work, Tanapat Shutter Company Limited has always been able to operate with the trust of customers under management from over 20 years of our experience.

Customer Reference

Get in touch

4 + 14 =

Map